Od 15 lat naszym zadaniem jest wsparcie i realizacja procesów rekrutacyjnych dla jednego 
z największych pracodawców w Polsce. 
Jako zespół jesteśmy jednak czymś więcej, niż grupą zmotywowanych i oddanych Rekruterów. 
Naszym celem jest wsparcie wszystkich osób, które z różnych przyczyn zmagają się z problemem znalezienia pracy. Wiemy, jak trudno bywa na tym rynku, dlatego oferujemy swoje wsparcie od A do Z. 
Rozumiemy również sytuacje osób z niepełnosprawnościami, dlatego wdrożyliśmy szereg ułatwień, które pomagają w jak najefektywniejszy sposób przejść przez proces rekrutacyjny na odpowiednie stanowisko. 
Pracując dla nas, możesz być częścią wielkich wydarzeń. Najważniejsze spotkania sportowe, międzynarodowe kongresy i konferencje – to są właśnie miejsca, w których często niezbędna okaże się Twoja pomoc.
Wiemy, że czasem rzeczywistość w pracy odbiega od pierwotnego wyobrażenia. Dlatego spotykamy się z Tobą w miejscu, w którym będziesz pracować na co dzień. Jeśli po jakimś czasie stwierdzisz, że nie chcesz lub nie możesz – z różnych przyczyn – pełnić swojej funkcji w danej lokalizacji, poszukamy dla Ciebie alternatyw.

Praca, na którą czekasz, jest w zasięgu ręki – wybór należy do Ciebie.
Status dużego przedsiębiorcy

Mając na uwadze obowiązek wyrażony w art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 118 z późn. zm.) HR for Business, Ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, NIP: 9542250979 oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.).
Dostępność