Spotkaj się z nami

Cenimy sobie spotkania w cztery oczy, dlatego serdecznie zapraszamy do jednego z naszych biur. Doskonale przy tym rozumiemy, że niektórzy od spotkań na żywo wolą rozmowę telefoniczną czy korespondencję mailową, dlatego także w taki sposób możemy szukać dla Ciebie pracy! Opowiedz nam o swoich wymaganiach i potrzebach, a my zajmiemy się całą resztą – skroimy ofertę, która będzie dopasowana w sam raz pod Twoje możliwości i umiejętności. Nie czekaj, już dziś możemy znaleźć Ci pracę!

Rozmiawiający męszczyzni.
Znajdź nas

Znajdź nasz oddział, wybierz miasto z listy:

HR for Business Sp. z o.o.

Oddział Białystok
Ul. Branickiego 17D, 15-085 Białystok

Zadzwoń: 71 711 01 44 lub skontaktuj się przez formularz:Status dużego przedsiębiorcy

Mając na uwadze obowiązek wyrażony w art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 118 z późn. zm.) HR for Business, Ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, NIP: 9542250979 oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.).
Dostępność