Pracownik

Ostatnie ogłoszenia

Donaborów - pracownik ochrony, z orzeczeniem

Wieruszów
Obrazek
Donaborów - pracownik ochrony, z orzeczeniem

Kępno
Obrazek
Donaborów - pracownik ochrony, z orzeczeniem

Donaborów
Obrazek
Salowa - Kielce

Kielce
Obrazek

Popularne wyszukania

Nie czekaj! Pracuj z Nami!
Status dużego przedsiębiorcy

Mając na uwadze obowiązek wyrażony w art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 118 z późn. zm.) HR for Business, Ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, NIP: 9542250979 oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.).
Dostępność