Informacje dla pracowników
Jesteśmy certyfikowaną, 6-tą co do wielkości agencją pracy tymczasowej
na rynku w Polsce. Zapewniamy 7 000 specjalistów i pracowników liniowych. Wieloletnie doświadczenie oraz ugruntowana pozycja na rynku pozwala
nam na zapewnienie stabilnych i bezpiecznych warunków zatrudnienia
oraz możliwości rozwoju.
Nie wahaj się - dołącz do nas.
O czym warto pamiętać

I. Niezbędne dokumenty do zatrudnienia

   ■    Wypełniony kwestionariusz osobowy
   ■    Zaświadczenie lekarskie
   ■    Posiadanie numeru rachunku bankowego
   ■    Dowód osobisty
   ■    Kserokopie ostatnich świadectw pracy

II. Obowiązki Sanpro

W przypadku umowy o pracę:

   ■    Podpisanie umowy o pracę tymczasową na czas określony od której odprowadzane są
         wszystkie składki
   ■    Zatrudnienie liczy się do Państwa przyszłej emerytury
   ■    Naliczanie i wypłacanie wynagrodzenia płatnego zawsze do 10-ego dnia każdego miesiąca
   ■    Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach na Państwa życzenie
   ■    Comiesięczne przekazywanie informacji o wysokości wynagrodzenia i jego składnikach
         tzw. Pasek płac
   ■    Zapewnienie opieki koordynatora przez cały okres trwania zatrudnienia

W przypadku umowy zlecenia:

   ■    Podpisanie umowy
   ■    Odprowadzanie składek zgodnie z przepisami praw
   ■    Naliczanie i wypłacanie wynagrodzenia  płatnego zgodnie z zapisami umowy każdego miesiąca
   ■    Wystawianie zaświadczeń o współpracy i zarobkach na Państwa życzenie
   ■    Comiesięczne przekazywanie informacji o wysokości wynagrodzenia tzw. pasek płac
   ■    Zapewnienie opieki koordynatora przez cały okres trwania współpracy

III. Zaświadczenia
 
W przypadku chęci uzyskania zaświadczenia, prosimy o zgłoszenie do Koordynatora następujących informacji:

   ■    Rodzaj zaświadczenia  (np. o zarobkach)
   ■    Jakiego okresu ma dotyczyć
   ■    Do jakich celów jest potrzebne

W przypadku umów zleceń nie ma wystawianych świadectw pracy, dlatego też w razie potrzeby, prosimy o zgłoszenie do koordynatora chęci uzyskania zaświadczenia.

IV. Urlopy

   ■    Jeżeli posiadają Państwo umowę o pracę, przysługują Państwu 2 dni urlopu wypoczynkowego
         za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji pracodawcy użytkownika.
   ■    Urlop na żądanie przysługuje pracownikowi, który przepracował u jednego pracodawcy użytkownika
         min. 6 miesięcy
   ■    Pracownicy, którzy nie nabyli jeszcze prawa do urlopu wypoczynkowego, mogą skorzystać
         z urlopu bezpłatnego

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z urlopu wypoczynkowego, bądź bezpłatnego konieczne jest najpierw uzyskanie zgody przełożonego. Każdy wniosek urlopowy podpisany przez przełożonego należy dostarczyć w jak najszybszym terminie do biura Koordynatora.

V. Zwolnienia lekarskie

   ■   Zwolnienie lekarskie należy dostarczyć do Koordynatora w ciągu 7 dni od daty wystawienia, ta sama
         zasada obowiązuje również w przypadku kontynuacji L4
   ■    Należy zwrócić uwagę, aby zwolnienie lekarskie było prawidłowo wypełnione, a mianowicie
         wystawione zawsze na Agencję Sanpro Job Service bądź Sanpro PTS wraz z NIPem tejże agencji,
         a także poprawnymi danymi chorego
   ■   W przypadku umów zleceń, zwolnienie lekarskie jest płatne po upływie 90 dni od zgłoszenia          zaznaczenia w kwestionariuszu opcji odprowadzania składek chorobowych)

VI. Wypowiedzenia umowy o pracę

   ■    Gdy umowa o pracę została zawarta na okres nieprzekraczający 2 tygodni - obowiązuje
         wypowiedzenie trzydniowe
   ■    Gdy umowa o pracę została zawarta na okres dłuższy niż 2 tygodnie – obowiązuje jednotygodniowy
         okres wypowiedzenia, liczony od najbliższej soboty
   ■    W okresie wypowiedzenia umowy o pracę, nie przysługują dni urlopu na znalezienie nowej pracy

VII. Rzecznik pracowniczy

Dbamy o satysfakcję i zadowolenie naszych Pracowników.
Dla nas bardzo ważne jest zaufanie, którym obdarzają nas nasi Pracownicy, dlatego chcemy zapewnić im jak najlepszą obsługę i codziennie dbamy o to, żeby byli z niej zadowoleni.

W tym celu cyklicznie przeprowadzamy badanie satysfakcji wśród naszych Pracowników. Oprócz tego, aby na bieżąco można było podzielić się z nami opinią na temat naszej obsługi, powołaliśmy w zespole rzecznika pracowniczego. Zależy nam na tym, żeby każdy Pracownik, nie zależnie od tego gdzie i jak długo pracuje miał zapewnioną jakość obsługi, zgodną z naszymi wysokimi standardami.

Uwaga: Jeśli mają Państwo jakiekolwiek uwagi, pojawił się problem, który nie został rozwiązany zgodnie
z Państwa oczekiwaniami prosimy nas o tym poinformować.
Żadnego pytania nie pozostawimy bez odpowiedziKontakt:

tel. 71/ 711 00 00 
fax 71/ 711 00 01 
infolinia: 800 190 911 
e-mail:cc.info@impel.pl
 

 Wyślij email
 Drukuj
 

 Grupa IMPEL
 Relacje Inwestorskie
 Napisz do nas
 Polityka cookies
 2016 (c) SANPRO Consulting BPO
         
Contact Center
Grupy IMPEL
tel.
fax.
+48 (71) 711 00 00
+48 (71) 711 00 01
INFOLINIA
E-mail
0800 190 911