Wspieramy

„Łatwiej uwierzyć w siebie, gdy wierzy w nas ktoś drugi”
- Stefan Pacek

Stefan Pacek To właśnie te słowa zainspirowały nas do rozpoczęcia współpracy z Fundacją Aktywizacja Bez Granic. Jednym z jej fundamentalnych założeń jest wsparcie i aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami oraz wykluczonych społecznie. Korzystając z doświadczeń obu organizacji i naszych możliwości, chcemy wspólnie pomagać w powrocie na rynek pracy tym wszystkim, którzy z różnych powodów zostali z niego wykluczeni. Wiemy, jak ważne jest odpowiednie dopasowanie stanowiska pracy do możliwości zdrowotnych każdego z zatrudnionych – pomogliśmy już tysiącom osób. Poinformuj nas o swoich potrzebach podczas rozmowy, a wśród setek ofert znajdziemy rozwiązania najlepsze także dla Ciebie. Bez względu na miejsce Twojego zamieszkania, wiek czy płeć – znajdziemy pracę, która będzie Ci odpowiadać.

Osoba na wózku.
Zespół.

Jak skorzystać z naszej pomocy? Zadzwoń lub wypełnij formularz kontaktowy. To wystarczy. Rekruter skontaktuje się z Tobą i zaproponuje Ci pracę w Twojej okolicy. Zapraszamy również na nasz profil na Facebooku. Wiemy, jak ważne będą dla Ciebie warunki pracy – dlatego spotkamy się z Tobą w miejscu, w którym będziesz wykonywał swoje obowiązki i otoczymy niezbędną opieką – tak, abyś mógł podjąć świadomą i słuszną decyzję. Wśród ofert, które mamy, jest wiele takich, które sprostają Twoim wymaganiom i możliwościom. Nie wahaj się – skontaktuj się z nami, a my zajmiemy się resztą.

Co muszisz zrobić?
lub zadzwoń
71 711 01 44
Status dużego przedsiębiorcy

Mając na uwadze obowiązek wyrażony w art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 118 z późn. zm.) HR for Business, Ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, NIP: 9542250979 oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.).
Dostępność