ПРАВИЛА

НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ ЧЕРЕЗ ВЕБ-САЙТ STACJAREKRUTACJA.PL

 

 

ОСНОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ:

 

1)      „Правила” –  означають ці правила, що визначають умови та принципи користування послугами, що надаються Постачальником послуг в електронному вигляді в рамках Веб-сайту, а також умови й принципи надання Посередницьких послуг, представлених на Веб-сайті.

2)      „Постачальник послуг” – Товариство з обмеженою відповідальністю «HR for Business Sp. z o.o.» із зареєстрованим офісом у Вроцлаві, вул. Сьленжна 118, 53-111, м. Вроцлав, внесене до Реєстру підприємців Державного судового реєстру під номером KRS: 0000271377, NIP: 8971723047, REGON: 02043683900000. Постачальник послуг має статус кадрової консультаційної агенції та внесений до реєстру суб'єктів, що керують агентствами працевлаштування, зазначеному в Законі від 20 квітня 2004 року «Про сприяння зайнятості та установи ринку праці».

3)      „Користувач ” –  фізична особа, яка користується послугами, що надаються Постачальником послуг електронними засобами, а також особа, яка користується Посередницькими послугами, що надаються Постачальником послуг і зазначені у цих Правилах.

4)      „Форма заявки” – форма, що міститься на Веб-сайті, яка дозволяє Постачальнику послуг надсилати дані Користувача з метою надання Постачальником послуг посередницьких послуг.

5)      „Роботодавець”– суб'єкт, чиї пропозиції роботи публікуються на веб-сайті stacjarekrutacja.pl та якого стосуються Посередницькі послуги, що надаються Постачальником послуг.

6)      „Веб-сайт”– веб-сайт www.stacjarekrutacja.pl.

7)      „Посередницькі послуги”– послуги, що надаються Постачальником послуг на підставі Форми заявки.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.       Ці правила поширюються на надання електронних послуг через веб-сайт stacjarekrutacja.pl відповідно до положень ст. 8 п. 1 Закону від 18 липня 2020 року «Про надання електронних послуг (зведений текст Законодавчий Вісник за 2020 р., поз. 344, зі змінами). 

2.       Ці Правила визначають принципи надання послуг електронними засобами, а також принципи та умови надання послуг, представлених на сайті stacjarekrutacja.pl адміністратором, який також є постачальником послуг.

3.       Адміністратором сайту stacjarekrutacja.pl є компанія під назвою Товариство з обмеженою відповідальністю «HR for Business Sp. z o.o.» із зареєстрованим офісом у Вроцлаві, вул. Сьленжна 118, 53-111, м. Вроцлав, внесена до Реєстру підприємців Державного судового реєстру під номером KRS: 0000271377, NIP: 8971723047, REGON: 02043683900000.

 

Дані для листування:

HR for Business Sp. z o.o

ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

e-mail: praca@stacjarekrutacja.pl, гаряча лінія: +48 71 711 01 44

 

4.       Постачальник послуг надає безкоштовний доступ до цих Правил на Веб-сайті щоразу перед укладенням договору про надання електронних послуг. Правила можна знайти і завантажити за посиланням, зазначеним в нижньому колонтитулі веб-сайту.

5.       На вимогу Користувача Постачальник послуг надає ці Правила додатковим чином, що дозволить отримувати, відтворювати та записувати його вміст за допомогою системи інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), яку використовує Кандидат.

6.       Постачальник послуг може спілкуватися з Користувачем у письмовій формі (листом) або за допомогою засобів дистанційного зв’язку, тобто по телефону або електронною поштою.

7.       Послуги, представлені на Веб-сайті, надаються Постачальником послуг лише на території Республіки Польща та на умовах, визначених Правилами.

 

2. ПРАВИЛА НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ

 

1.       Постачальник послуг надає Веб-сайт та надає послуги, зазначені в Правилах, електронними засобами з метою: 1) просування послуг, 2) забезпечення можливості подавати запити щодо послуг, 3) надання можливості користуватися Посередницькими послугами, використовуючи функціональні можливості Веб-сайту.

2.       Постачальник послуг забезпечує роботу системи ІКТ, яку він використовує, даючи Користувачам можливість безкоштовно користуватися послугами, що надаються в електронному вигляді, таким чином, щоб запобігти несанкціонованому доступу до вмісту повідомлення, яке становить цю послугу, зокрема, використовуючи криптографічні методи, що відповідають властивостям надаваної послуги.

3.       Користувач несе витрати, пов’язані з доступом його до Інтернету та обладнання і програмного забезпечення, необхідних для користування Веб-сайтом.

4.       Постачальник послуг дозволяє Користувачеві в будь-який момент припинити користування послугою, що надається в електронному вигляді, шляхом припинення користування Веб-сайтом або надсилання електронною поштою інформації про бажання припинити користування послугою (наприклад, отримання комерційної інформації).

5.       Постачальник послуг вживає заходів, необхідних для належної та повністю коректної роботи Веб-сайту, у сфері, передбаченій наявними технічними знаннями, включаючи знання ІТ, та зобов’язується усувати несправності.  

6.       Постачальник послуг забезпечує однозначну ідентифікацію сторін послуги, що надається в електронному вигляді, там, де це вимагається, шляхом верифікації Користувача відповідно за: контактним телефоном або адресою електронної пошти (e-mail).  

3. ВИДИ ТА ОБСЯГ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ

 

1.       Користування Веб-сайтом починається в момент, коли він відображається на екрані пристрою, і припиняється, коли його закривають у веб-браузері.

2.       У рамках Веб-сайту Постачальник послуг надає електронні послуги, що складаються з:

1)    надання Форми заявки;

2)    підписки на комерційну інформацію (Інформаційний бюлетень), що полягає в відправленні на електронну адресу, надану Користувачем, інформаційного бюлетеня щодо просування послуг або інформації про нові послуги від Постачальника послуг.

3)    надсилання автоматичної маркетингової інформації про маркетингові послуги та кампанії від Постачальника послуг за допомогою наданого номера телефону та адреси електронної пошти.

 

4. ПОСЛУГА, ЩО ПОЛЯГАЄ У НАДАННІ ФОРМИ ЗАЯВКИ

 

1.       Послуга починається із заповнення Користувачем на Веб-сайті наступних текстових полів форми що становлять дані Користувача, а саме:

1)      Ім'я та прізвище;

2)      Номер телефону;

3)      Адреса електронної пошти;

4)      Галузь (бажана галузь працевлаштування);

5)      Локалізація (бажане місце працевлаштування);

2.       Заповнюючи та надсилаючи Реєстраційну форму або проходячи Аутентифікацію, Користувач заявляє, що надані у Реєстраційній формі дані стосуються його особи, є повними, відповідають фактичному стану і не порушують жодних прав третіх осіб, а також що він є повнолітнім і має право укладати договір про надання Посередницьких послуг.

3.       В момент, коли Постачальник послуг отримує правильно заповнену форму, що містить хоча б адресу електронної пошти чи номер телефону, відбувається укладення договору про надання Користувачеві Посередницьких послуг.

 

 

5. ЕЛЕКТРОННІ ПОСЛУГИ, ЩО ПОЛЯГАЮТЬ У НАДСИЛАННІ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 

1.  Підписка на комерційну інформацію як інформацію про товари, акції, конкурси, які організовує Постачальник послуг, може бути надана Користувачеві лише з його згоди.

2.  Користувач може дати згоду на отримання комерційної інформації, відмітивши відповідне віконце під час заповнення Форми заявки, окремо Користувач також може дати згоду на отримання комерційної інформації автоматичним способом, також по телефону (SMS-повідомлення).

3.  На електронну адресу (e-mail) Користувача надсилається електронне повідомлення (e-mail), що підтверджує надання згоди на отримання комерційної інформації або за допомогою SMS-повідомлення.

4.  Відкликання згоди на обробку адреси електронної пошти (e-mail) Користувача та бажання отримувати комерційну інформацію може відбутися в будь-якій доступній формі (наприклад, по телефону або електронним повідомленням (e-mail), що призведе до скасування підписки на комерційну інформацію.

5.  Інформаційне застереження, що є окремим документом, містить інформацію про обробку персональних даних у маркетингових цілях    в обсязі послуг, що надаються Постачальником послуг, включаючи, зокрема, рекрутинг (наприклад, у аспекті: розсилання оголошень про прийом на роботу / телефонного контакту, надсилання SMS або повідомлень на електронну пошту в рамках отриманої згоди).

 

 

6. ПРИНЦИПИ НАДАННЯ ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ПОСЛУГ

 

1.       Після отримання Постачальником послуг Заявки, заповненої Користувачем, відбувається укладення договору про надання Постачальником послуг посередницьких послуг.

2.       Договір про надання Посередницьких послуг є безоплатним і укладається на визначений термін 12 місяців, починаючи з дати надсилання заповненої Форми заявки.

3.       Договір про надання Посередницьких послуг може бути розірвано будь-якою стороною в будь-який час шляхом направлення заяви іншій стороні у вигляді документа, наприклад, електронним листом.

4.       Посередницькі послуги, що надаються Постачальником послуг Користувачеві, складаються з:

1)      постійного контакту з Користувачем з метою представлення доступних пропозицій роботи;

2)      підбору Постачальником послуг пропозицій від Роботодавців, наявних у базі даних, відповідно до компетенцій та досвіду Користувача;

3)      організації або посередництва в організації зустрічей з набору персоналу;

4)      надання відповідей або інформації на запитання Користувачів, зокрема щодо пропозицій роботи, розміщених на Веб-сайті.

 

7. УМОВИ УКЛАДЕННЯ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ

1.       Укладення договору про надання електронних послуг, що полягають у використанні Користувачем Веб-сайту, відбувається в момент його відображення у веб-браузері на екрані пристрою, яким користується Користувач, а розірвання такого договору відбувається, коли Веб-сайт не використовується, тобто в момент закриття Веб-сторінки у веб-браузері на екрані пристрою, яким користується Користувач.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

1.       Постачальник послуг надає послуги з належною старанністю.

2.       Постачальник послуг і користувач зобов’язані відшкодувати збитки, понесені іншою стороною в результаті невиконання або неналежного виконання ними зобов'язань, передбачених цими Правилами або положеннями законодавства.

9. ВІДМОВА ВІД ДОГОВОРУ

1.       Користувач, який є Споживачем або фізичною особою-підприємцем, зазначеною у ст. 38а Закону від 30 травня 2014 року «Про права споживача, який уклав дистанційний договір», має право відмовитися від договору без пояснення причин шляхом подання відповідної заяви протягом 14 днів з дня укладення договору (правова підстава: стаття 27 Закону від 30 травня 2014 року про права споживачів).

2.       Термін відмови від договору є кінцевим і відраховується з дати, коли Користувач почав користуватися послугою, зокрема щодо Послуги, що надається на підставі Форми заявки.

3.       Для дотримання цього терміну достатньо надіслати відповідну заяву до його закінчення на адресу Постачальника послуг.

4.       Право відмови від договору про надання послуги, укладеного дистанційно та поза межами підприємства, не надається Користувачеві після надання (виконання) послуги Постачальником послуг - щодо цієї наданої послуги, якщо послуга була надана протягом терміну, передбаченого для можливості відмови від договору, за наявності чіткої згоди Користувача.

 

10. РЕКЛАМАЦІЇ

1.       Скарги, пов’язані з наданням електронних послуг через Веб-сайт, у тому числі за Формою заявки, можуть бути подані Користувачем будь-яким способом, що забезпечує донесення відповідної інформації щодо скарги, зокрема шляхом відправлення повідомлення на адресу електронної пошти (e-mail) Постачальника послуг: praca@stacjarekrutacja.pl або у письмовій формі на адресу місцезнаходження Постачальника послуг, а саме:  HR for Business Sp. z o.o ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław.

2.       У повідомленні зі скаргою на ім'я Постачальника послуг Користувач повинен надати таку інформацію:

1) визначення предмета рекламації,

2) дату пред'явлення рекламації,

3) дату події, якої стосується скарга, 

4) обґрунтування скарги або обставин, яких стосується скарга;

5) контактні дані Користувача.

3.       Відповідь на скаргу буде надіслана Користувачеві Постачальником послуг на адресу електронної пошти (e-mail), надану Користувачем, або таким же способом, яким Користувач подав скаргу, не пізніше ніж протягом 14 днів з дати отримання скарги Постачальником послуг.

 

11. ПОЗАСУДОВІ СПОСОБИ РОЗГЛЯДУ СКАРГ ТА ВИСУНЕННЯ ПРЕТЕНЗІЙ, А ТАКОЖ ПРАВИЛА ДОСТУПУ ДО ЦИХ ПРОЦЕДУР

1.       Детальна інформація про можливість використання Користувачем, який є Споживачем, позасудових способів розгляду скарг та претензій про відшкодування, а також щодо правил доступу до цих процедур розміщена на веб-сайті Управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів за адресою:  https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

2.       Також є контактний пункт при Голові Управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів (телефон: 22 55 60 333, електронна пошта: kontakt.adr@uokik.gov.pl або письмова адреса: Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa), завданням якого є, зокрема, надання допомоги споживачам у питаннях, що стосуються позасудового вирішення споживчих спорів.

3.       Споживач має право звернутися до постійно діючого мирового споживчого суду, що діє при торговельній інспекції, з вимогою щодо вирішення спору, що виник за укладеним договором.

4.       Споживач має право звернутися до воєводського інспектора торгової інспекції ініціювати з заявою про відкриття процедури медіації щодо мирного врегулювання спору між Споживачем та Постачальником послуг.

5.       Також Споживач може отримати безоплатну допомогу у вирішенні спору між Споживачем та Постачальником послуг, скориставшись безкоштовною допомогою повітового (муніципального) уповноваженого з прав споживачів або громадської організації, до статутних завдань якої входить захист прав споживачів (у тому числі Федерації споживачів, Асоціації польських споживачів).

6.       Відповідно до Регламенту (EU) № 524/2013 Європейського Парламенту і Ради «Про онлайн вирішення споживчих спорів і внесення змін і доповнень до Регламенту (EС) № 2006/2004 та Директиви 2009/22/EС» (Регламент про ODR у споживчих спорах) Постачальник послуг, як підприємець, який базується на території Європейського Союзу, укладаючи онлайн-контракти купівлі-продажу або договори про надання послуг, надає електронне посилання на платформу ODR (Online Dispute Resolution - онлайн-розв’язання спорів), що дозволяє вирішувати спори у позасудовому порядку: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

12. ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

1.       Кожна сторона зобов'язується дотримуватися конфіденційності всієї інформації, що складає комерційну таємницю, а також конфіденційної інформації, наданої іншою стороною, і, зокрема, всіх даних про відносини з користувачами та подробиці таких відносин, іншої важливої інформації, такої як плани, описи надання послуг, специфікації продукції, інформація про виробничі процеси та будь-якої іншої конфіденційної інформації, яка надається або розкривається сторонами у письмовій або іншій формі, зокрема, не використовувати вищенаведену інформацію прямо чи опосередковано у ділових контактах чи в конкурентних цілях чи не передавати її у ділових контактах чи в конкурентних цілях на користь третіх осіб, або ж прямо чи опосередковано іншим чином, самостійно чи через третіх осіб. 

2.       Угода про дотримання конфіденційності не застосовується щодо інформації, яка є загальнодоступною або розголошення якої вимагається законом або відповідно до судового наказу, зокрема за рішенням суду. Якщо сторона бажає посилатися на будь-який із вищезгаданих винятків, то вона зобов’язана довести обґрунтованість його використання.

3.       Сторони накладуть зобов’язання щодо дотримання конфіденційності відповідно до вищезазначених принципів на всіх осіб, які беруть участь у наданні послуг або які іншим чином отримують конфіденційну інформацію відповідно до її цільового призначення.

 

13. СПОСОБИ ТА ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК У ВВЕДЕНИХ ДАНИХ

1.       У процесі користування послугою електронної Форми заяви існує можливість зручно редагувати введені дані та змінювати обсяг запиту до моменту натискання кнопки відправлення форми.

2.       Після відправки Форми заявки Ви можете виправити введені дані, перевірити їх, усунути помилку шляхом: відправлення повідомлення на електронну адресу (e-mail) Постачальника послуг: praca@stacjarekrutacja.pl.

3.       Після внесення виправлення Постачальник послуг надсилає повідомлення електронною поштою (e-mail) на адресу електронної пошти Користувача або за допомогою SMS-повідомлення (якщо Користувач не вказав адресу електронної пошти).

 

14. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

1.       Використання Користувачем послуг, що надаються в електронному вигляді, можливе лише після виконання необхідних технічних вимог, зазначених нижче:

1)      комп'ютер або мобільний пристрій з процесором з тактовою частотою мін. 200 МГц, 64 МБ RAM, відеокарта з підтримкою роздільної здатності 800×600 і 256 кольорів,

2)      доступ до електронного обладнання, підключеного до загальної мережі (Інтернет), у тому числі через аналогового мобільного зв’язку,

3)      наявність активної адреси електронної пошти (e-mail),

4)      веб-браузер, який дозволяє відображати на екрані комп’ютера або мобільного пристрою документи у форматі HTML, пов’язані у мережі Інтернет через веб-сервіс: Internet Explorer версія 6.0, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Google Chrome у версіях не нижче тих, що підтримують Веб-сайт,

5)      клавіатура або інший пристрій введення інформації, що дозволяє правильно заповнювати електронні форми.

 

15. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБЛИВІ РИЗИКИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ

1.       Постачальник послуг повідомляє про такі потенційні загрози, пов’язані з використанням електронних послуг: 

1) шкідливе програмне забезпечення (англ. Malware) – різні типи програм або скриптів, що мають шкідливий, злочинний або зловмисний вплив на систему ІКТ користувача мережі, наприклад віруси, хробаки, трояни;

2) шпигунське програмне забезпечення (англ. Spyware) – програми, що відстежують дії користувачів, які

збирають інформацію про користувача та надсилають її – зазвичай без відома або згоди користувача – автору програми;

3) спам – небажані електронні повідомлення, як користувач не замовляв, що надсилаються багатьом адресатам одночасно, часто містять інформацію рекламного характеру;

4) фішинг (виманювання) конфіденційної особистої інформації (наприклад, паролів), видаючи себе за надійну особу або установу (англ. Phishing);

5) проникнення в систему ІКТ користувача із застосуванням хакерських засобів;

6) криптоаналіз – здатність знаходити слабкі місця криптографічної системи з метою зламати або обійти її.

2.       Щоб уникнути вищевказаних ризиків, користувач повинен забезпечити свій комп’ютер, мобільні пристрої та інші пристрої, які він використовує для підключення до Інтернету, антивірусною програмою та міжмережевий екран (firewall).  Таку програму слід постійно оновлювати.

3.       У зв’язку з наданням електронних послуг через веб-сайт Постачальник послуг використовує програмне забезпечення та технологію кодування для забезпечення безпеки, конфіденційності, приватності та цілісності наданих даних та інформації.

 

 

16. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

1.       Адміністратором персональних даних Користувачів, які користуються веб-сайтом, є:

Товариство з обмеженою відповідальністю «HR for Business Sp. z o.o.» із зареєстрованим офісом у Вроцлаві, вул. Сьленжна 118, 53-111, м. Вроцлав, внесене до Реєстру підприємців Державного судового реєстру під номером KRS: 0000271377, NIP: 8971723047, REGON: 02043683900000, документація компанії зберігається в Районному суді Вроцлава-Фабричної у місті Вроцлаві, VI господарський відділ Державного судового реєстру.

2.       Детальна інформація щодо обробки персональних даних Постачальником послуг регулюється інформаційним пунктом та Політикою щодо файлів cookie, доступними за посиланням, вказаним на Веб-сайті.

3.       У зв’язку з укладенням договору про надання електронних послуг, його виконанням та можливою зміною чи розірванням, а також у сфері надання інформації про послуги, що надаються, Постачальник послуг обробляє персональні дані Користувачів, необхідні для виконання такого договору або надання інформації, в обсязі, визначеному положеннями Закону від 18 липня 2002 року «Про надання електронних послуг».

4.       Необхідним для надання послуг електронними засобами в розумінні положень Закону від 18 липня 2002 року «Про надання електронних послуг», що полягають в укладенні договору про надання послуг або поданні запиту, є надання Користувачем наступних персональних даних:

1)      прізвище та ім'я (імена), 

2)      номер телефону;

3)      адреса електронної пошти.

5.       Надання Користувачем необхідних даних є добровільним, але їх відсутність (включаючи неповне надання) призведе до відмови у наданні послуги електронними засобами в рамках сервісу Форма заявки.

6.       Для маркетингових цілей та отримання комерційної інформації обробка персональних даних Користувача можлива лише після надання ним згоди на отримання такої інформації. 

7.       У випадках, визначених у пункті 6, Постачальник послуг надає відповідні поля, які потрібно відмітити (checkbox).

8.       Згода на обробку персональних даних в рамках послуги з отримання комерційної інформації та згода для цілей прямого маркетингу є добровільною і може бути відкликана в будь-який час, однак відкликання будь-якої згоди призведе до припинення надання послуги електронними засобами, яка полягає в отриманні комерційної інформації.

9.       Постачальник послуг може обробляти такі дані, що характеризують спосіб користування Користувачем послугою, що надається в електронному вигляді (експлуатаційні дані):

1)      маркування, що ідентифікують Користувача, присвоюються на основі даних, зазначених у п. 4;

2)      маркування, що ідентифікує кінець телекомунікаційної мережі або системи ІКТ, якою користувався Користувач;

3)      інформація про початок, закінчення та обсяг кожного використання послуги, що надається в електронному вигляді;

4)      інформація про використання Користувачем послуг, що надаються в електронному вигляді.

 

 

 

17. ЗАБОРОНА НАДАННЯ КОНТЕНТУ НЕЗАКОННОГО ХАРАКТЕРУ

1.       Користувач зобов’язаний використовувати Веб-сайт відповідно до закону та правил моралі з повагою до особистих прав, а також авторських прав та інтелектуальної власності Постачальника послуг і третіх осіб.  

2.       Користувачеві забороняється надавати незаконний контент і втручатися в технології Веб-сайту незаконним способом.

 

 

18. АВТОРСЬКЕ ПРАВО

1.       Веб-сайт та його вміст захищені авторським правом.

2.       Усі права, які прямо не надані Користувачеві відповідно до цих Правил, залишаються за Постачальником послуг або суб’єктами, які надають Постачальнику послуг права, зокрема ліцензії, на використання окремих творів та рішень, представлених у формі вмісту Веб-сайту.

3.       Правила, положення про інформацію та Політику щодо файлів cookie, Користувач може записувати, отримувати та відтворювати в будь-який час шляхом їх роздрукування, збереження на відповідному носії або збереження в пам’яті комп’ютера.

4.       Усі інші графічні матеріали, зміст та описи послуг, доступні на Веб-сайті, захищені авторським правом і не можуть бути змінені, скопійовані або розповсюджені без письмової (інакше недійсної) згоди Постачальника послуг.

 

19. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

5.       Послуги, що надаються в електронному вигляді, зазначені в Правилах, надаються лише на території Республіки Польща, польською мовою та відповідно до положень законодавства, чинного на території Республіки Польща, однак, якщо положення, що діють в країні Користувача, є більш сприятливими для нього і ці положення не можуть бути виключені за домовленістю, вони будуть застосовуватися до надання послуг через Веб-сайт.

6.       Будь-які спори, які можуть виникнути між Постачальником послуг і Користувачем, будуть передаватися до суду, компетентного відповідно до положень Закону від 17 листопада 1964 року - Цивільно-процесуальний кодекс, однак, якщо правила юрисдикції, що застосовуються в країні Користувача, не можуть бути виключені за домовленістю, вони будуть застосовуватися для визначення місцевої юрисдикції суду з питань, пов’язаних з послугами та договором, укладеним через Веб-сайт.

7.       З питань, не передбачених цим Положенням, з урахуванням останнього речення  п. 1, застосовуються, зокрема, такі положення:

1)      Закону від 18 липня 2002 р. «Про надання послуг електронним шляхом»,

2)      Закону від 23 квітня 1964 р. "Цивільний кодекс",

3)      Закону від 10 травня 2018 р. "Про захист персональних даних",

4)      Розпорядження Міністерства економіки від 17 серпня 2010 р. про створення контактного пункту для адміністрації та контактного пункту для постачальників та отримувачів послуг.

8.       Постачальник послуг допускає право вносити зміни до Правил з таких важливих причин, як:

1)      зміна графічного дизайну веб-сайту, які впливають, зокрема на спосіб та умови надання послуг електронними засобами,

2)      зміни в обсязі застосовних правових положень, зокрема щодо послуг, що надаються в електронному вигляді,

3)      технічні причини надання послуг електронними засобами та зміни, спрямовані на приведення положень Регламенту до відповідності чинному законодавству,

4)      впровадження нових послуг, зміна даних Постачальника послуг, уточнення існуючих правил, зміна або припинення надання існуючих послуг, зокрема внаслідок зміни комерційної політики Постачальника послуг, зміни ринкового середовища Постачальника через технічний, технологічний прогрес та прогрес в галузі ІТ, зміни в законодавстві,

5)      зміна або поява нових тлумачень законодавчих положень в результаті судових рішень чи рішень органів державного управління, що впливають на діяльність Постачальника послуг. 

5.       Зміна Правил не впливає на зміст юридичних дій, що здійснюються Користувачем або Постачальником послуг через Веб-сайт до набрання чинності новими Правилами, на які поширюється зміст Правил, що діяв на момент вчинення юридичної дії.

6.       Зміна Правил набуває чинності через 14 днів з дня їх опублікування на Веб-сайті із зазначенням Постачальником послуг дати опублікування та строку дії змін.

7.       Постачальник послуг сповіщатиме Користувача про кожну зміну Правил у вигляді повідомлення, надісланого на адресу електронної пошти, надану Постачальнику послуг, якщо Користувач вказав таку адресу Постачальнику послуг. 

8.       У разі непогодження зі зміненими Правилами, Користувач може негайно розірвати Договір про надання послуг. Розірвати договір можна протягом 14 днів з дати отримання змінених Правил.

9.       Будь-які відмінні, суперечливі чи доповнюючі умови договору про надання послуг дійсні лише в тому випадку, якщо вони однозначно і в письмовій формі були затверджені Постачальником послуг.

10.   Дата публікації Правил: 12 липня 2021 р.

Status dużego przedsiębiorcy

Mając na uwadze obowiązek wyrażony w art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 118 z późn. zm.) HR for Business, Ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, NIP: 9542250979 oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.).
Dostępność